V případě podezření nákazy koronavirem nebo žádosti o karanténu nás kontaktujte výhradně telefonicky nebo emailem!!!

Telefon do naší ordinace v ordinačních hodinách: 241 413 907  email: info@k-med.cz. 

Děkujeme za trpělivost v případě, že bude linka obsazena.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 6.3.2020 nařízení všem občanům s trvalým pobytem na území ČR, aby se bezodkladně po návratu z Itálie počínaje datem 7.3.2020 ohlásili e-mailem nebo telefonem svému praktickému lékaři, který rozhodne o karanténě v době trvání 14 dnů.
Bližší informace naleznete na stránkách www.mzcr.cz nebo www.szu.cz

Vzhledem k tomuto nařízení, žádáme všechny, kteří jsou registrováni u nás v ordinaci a vrátili se z Itálie k datu 7.3.2020 a později, aby nás kontaktovali emailem nebo telefonicky: Praktický lékař pro dospělé:
e-mail: ordinace@k-med.cz telefon 241413907

Jak postupovat:
1. Bezprostředně po návratu z Itálie v sobotu 7.3.2020 a později nás kontaktujte e-mailem nebo telefonicky.

2. Při příznacích infekce dýchacích cest bez rizikových okolností tzn. nebyli jste v oblasti s nákazou, nebyli jste v kontaktu s osobou s prokázaným koronavirem nebo s podezřením na tuto infekci, postupujte jako v každém jiném případě respiračního onemocnění, kdy ve většině případů je vhodné omezit kontakty s okolím na nezbytné minimum, zůstat doma a ,,vyležet to”. Lze nás kontaktovat telefonicky.

3. Pokud jste byli v ohrožené oblasti (seznam rizikových oblastí naleznete na www.mzcr.cz), nebo v kontaktu s osobou prokazatelně nakaženou koronavirem, ale nemáte žádné příznaky, TELEFONICKY – (ne osobně!) kontaktujte Hygienickou stanici Středočeskéhokraje. Inflolinka 771 137 070 je v provozu v pracovní dny od 9:00 do 19:00, o víkendech od 7:00 do 19:00,,
V provozu je také linka 736 521 357, a to v PRACOVNÍ DNY od  7:00 do 9:00. Případně infolinku SZÚ na tel.č. 724810106. Lékař hygienik – epidemiolog po zjištění dalších údajů může nařídit na 14 dní karanténu. Testy se ani v tomto případě neprovádí, není k nim důvod a není dostatečná kapacita. Pokud se v této době u vás objeví příznaky, které by mohly souviset s nákazou COVID-19, bude postupováno dle bodu 4.

4. Při kombinaci klinických příznaků a rizikových okolností tzn. přítomnost v oblasti s nákazou, kontakt s osobou s podezřením na nákazu koronavirem nebo s prokázaným koronavirem – opět TELEFONICKY kontaktujte odborníky podobně jako v bodě 3 a okolnosti jim sdělte. Váš stav bude vyhodnocen, budete dočasně izolováni a bude vám proveden test k vyloučení infekce virem COVID-19. V tomto případě jsou testy prováděny na infekčním oddělení nebo u vás doma při výjezdu infekčního a protiepidemického týmu.

Podrobné informace ohledně vývoje epidemie COVID-19 prosím sledujte na www.mzcr.cz nebo www.szu.cz